Lubię To i Owo już w sobotę

to i owoW sobotę 14 października Zarząd Osiedla Lubiatowo razem ze Stowarzyszeniem „SFX” organizują pierwszą edycję „Biegu Lubię To i Owo”. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse 1 km oraz 5 km.Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów).

Zgłoszenia elektroniczne (bieg główny 5 km):
www.inetsport.pl będzie, również możliwość zgłoszenia się przed biegiem – w biurze zawodów od 10:30 do 11:30.

Bieg rodzinny (dystans 1 km) zaplanowano na godzinę 11:40, natomiast bieg główny rozpocznie się o godzinie 12:00.

OPŁATA STARTOWA
0 zł (słownie: zero złotych)

Organizatorzy zapewniają w ramach bezpłatnego startu:

Bieg rodzinny 1 km:
– upominki dla pierwszych 10 osób na mecie
– ognisko z kiełbaskami (ograniczona ilość)
– grochówka (ograniczona ilość)
Bieg 5 km:
– numer startowy z agrafkami
– elektroniczny, czipowy pomiar czasu dla uczestników biegu
– ognisko z kiełbaskami (ograniczona ilość)
– grochówka (ograniczona ilość)
– puchary / trofea, ręcznie wykonane, dla miejsc I-III wśród Kobiet i Mężczyzn

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy ul. Lubiatowskiej, w okolicach „LUBIATOWSKA PARK” (orlika / placu zabaw) od godziny 10:30.