Zapraszamy na leśny bieg do Polanowa.

Już 24 marca zapraszamy na leśny bieg do Polanowa.\Już w najbliższą niedzielę 24 marca odbędzie się II Bieg Kierunek Wiosna w Polanowie. Na listach startowych obecnie znajduje się ponad 70 osób. Wśród startujących liderzy Koszalińskiego Rankingu Biegaczy.

O triumf powinni powalczyć Adrian Kępka z Miłoszem Szkołuda, obaj panowie prywatnie są kolegami. Jednak, gdy stają na starcie to robią wszystko, aby osiągnąć lepszy wynik od kolegi. Ciekawie zapowiada się walka u kobiet, gdzie Agnieszka Konkel będzie starała się wygrać z będącą w wysokiej formie Sabiną Sznyter. W czołówce kobiet powinna namieszać, również filigranowa Julita Pełechata, która obecnie poświęca się, również jako trenerka amatorskich biegaczy (W każdą środę na koszalińskim Bałtyku prowadzi bezpłatne treningi).

Po zakończeniu sportowej rywalizacji organizatorzy zapraszają uczestników na integrację przy ognisku.

Dodajmy, że będą to przedostatnie zawody zaliczane do marcowej klasyfikacji Koszalińskiego Rankingu Biegaczy.

Szczegóły

➡ start godzina 12, las nad Chatką Puchatka (parking leśny na przeciwko Basenu Miejskiego, kierunek na Miastko).
➡ odbiór pakietów i numerów od 10:30.
➡ oplata startowa 20 zł
➡ opłata w dniu zapisów 30 zł
➡ słodki i słony poczęstunek.
➡ Nagrody za 3 pierwsze miejsca w kategoriach kobieta i mężczyzna.
➡ Zapisy fb Gabriela Knut- Potocznik tel.602-705-416.
➡ Bieg zaliczany do Koszalińskiego Rankingu Biegaczy
➡ Patronat: Sportowiec.info

REGULAMIN
I. CEL IMPREZY
• Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia
• Promocja miasta Polanów i urokliwych tras biegowych.

II. TERMIN
Start: 24.03.2019r. (niedziela)
• godz. 10.30 – odbieranie numerów i pakietów startowych Polanów ul. Wolności (Parking Leśny „Chatka Puchatka”)
• godz. 12.00 – start bieg na dystansie 5 km
III. MIEJSCE
Polanów, miejsce zbiórki parking leśny „Chatka Puchatka”

IV. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kierunek Polanów

V. WSPÓŁORGANIZATOR
• Nadleśnictwo Polanów

VI. ZAPISY
• Poprzez FB Gabriela Knut-Potocznik
• Tel: 602-705-416
• w dniu imprezy od 10:30 w miejscu zbiórki

VII. OPŁATA STARTOWA
• 20 zł – płatna przelewem (do dnia 17.03.2019r. gwarantuje pakiet startowy)
• 30 zł – płatna w gotówce w dniu zawodów
Przelew na konto organizatora
Stowarzyszenie Kierunek Polanów
Nr konta: 92 9317 1038 3910 2023 2000 0010
z dopiskiem: II BIEG PN.; „KIERUNEK WIOSNA” , imię i nazwisko zawodnika,

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA
1.Uczestnicy startują w kategoriach:
• KOBIETA
• MĘŻCZYZNA
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem), miejsce zapisów, weryfikacji i wydania pakietów startowych będzie czynne w dniu biegu o 10:30. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy.
3. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

IX. NAGRODY – BIEG GŁÓWNY
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
• za miejsca I-III puchar i nagrody rzeczowe
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal okolicznościowy.

X. TRASA
1. START i META znajduje się nad parkingiem leśnym :”Chatka Puchatka” (zielona trasa biegowa)
2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

XI. UBEZPIECZENIE
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
9. Przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod nr tel. 602-705-416 Gabriela Knut-Potocznik