Stadion w Sianowie: Przepytaliśmy burmistrza Macieja Berlickiego

W ostatnich dniach wysłaliśmy do burmistrza Sianowa, Macieja Berlickiego kilka dręczących nas oraz lokalnych kibiców pytań.