Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Bieg Święców

18 maja 2019 @ 16:00 - 18:00 CEST

brak danych

XXIII Bieg Święców – 18 maja 2019 roku

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

  1. XXIII Bieg Święców odbędzie się 18 maja 2019r.
  2. Dystans XXIII Biegu Święców wynosi 10 km (3 x 3,33km)
  3. Trasa biegu: ulice miasta: asfaltowe, z kostki bazaltowej, ścieżki rowerowe asfaltowe.
  4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez policję, straż graniczną, OSP i oznaczona.
  5. Miejsce startu: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
  6. Start godz. 16.00. Zawodnicy winni stawić się na linii startu o godz. 15.50
  7. Meta biegu: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
  8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

REGULAMIN:
1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

1. Zapisy: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, od godz. 11.00.
2. Termin: 18 maja 2019r., start od godz. 13.50
3. Dystanse od 100m do 600m.
4. Trasa biegów: ulica Wojska Polskiego – kostka polbrukowa.
5. Trasa biegu będzie oznaczona i zabezpieczona przez policję, straż graniczną, harcerzy, OSP.
6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób
zabezpieczających trasę biegu.
2. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl .
e-mail: osir@slawno.pl , tel. 598107565, 603380753
3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegach dziecięco-młodzieżowych warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób
niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na
udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 11.00 dnia 18.05.2019r. na Placu ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego.
3. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 40 zawodników w każdej kategorii
wiekowej! Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestników XXIII Biegu Święców obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
5. Rejestracja uczestnika XXIII Biegu Święców traktowana jest jako przyjęcie warunków
niniejszego regulaminu.
4. HARMONOGRAM I DYSTANSE
13.20 – zbiórka na Placu ks. Kard. St. Wyszyńskiego
13.30 – uroczysty przemarsz z orkiestrą na ul. Wojska Polskiego
13.50 – rozpoczęcie biegów dziecięco-młodzieżowych:

– przedszkolaki 2014 i młodsze dziewczynki – 100m
– przedszkolaki 2014 i młodsi chłopcy – 100m
– rocznik 2012-2013 dziewczynki – 200m
– rocznik 2012-2013 chłopcy – 200m
– rocznik 2010-2011 dziewczynki – 200m
– rocznik 2010-2011 chłopcy – 200m
– rocznik 2008-2009 dziewczynki – 300m
– rocznik 2008-2009 chłopcy – 300m
– rocznik 2006-2007 dziewczynki – 300m
– rocznik 2006-2007 chłopcy – 300m
– rocznik 2004-2005 dziewczęta – 600m
– rocznik 2004-2005 chłopcy – 600m
– rocznik 2002-2003 dziewczęta – 600m
– rocznik 2002-2003 chłopcy – 600m
14.50 – wręczenie nagród na Placu ks. Kard. St. Wyszyńskiego
5. NAGRODY
1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii
wręczenia nagród.
2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 14.50.
3. 30 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal.
4. 3 pierwszych zawodników otrzyma puchary i nagrody.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 18.05.2019r. odbywać się będą imprezy
towarzyszące o charakterze rekreacyjnym.
2. XXIII Bieg Święców odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Wszyscy uczestnicy XXIII Biegu Święców zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem
dyskwalifikacji.
8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem
dyskwalifikacji zawodnika.
9. Organizator XXIII Biegu Święców uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się
z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
10. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla
potrzeb organizacji XXIII Biegu Święców, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XXIII Biegu Święców.
12. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.
Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl , tel. 603380753

 

Szczegóły

Data:
18 maja 2019
Czas:
16:00 - 18:00
Koszt:
brak danych
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,
Strona internetowa:
http://biegislawno.pl/biegi_slawno/

Miejsce

Stadion OSIR Sławno

Organizator

TKKF Koszalin
Strona internetowa:
http://www.biegikoszalin.pl/