Nagrody finansowe Marszałka Województwa dla najlepszych sportowców i trenerów województwa zachodniopomorskiego

Biuro ds. Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przypomina, że można składać wnioski o przyznanie nagród finansowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców Pomorza Zachodniego i ich trenerów za osiągnięcia sportowe w 2020 roku,
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w sportach olimpijskich.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać organizacje wojewódzkie oraz kluby
i stowarzyszenia sportowe działające na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wnioski o przyznanie nagród finansowych należy składać do dnia 31 grudnia 2020 roku
do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Wzór wniosku o przyznanie nagrody finansowej dla najlepszych sportowców województwa zachodniopomorskiego i ich trenerów za osiągnięcia sportowe znajduje się
w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który mieści się przy Placu Hołdu Pruskiego 8,  II piętro, pokój 33 albo telefonicznie pod numerem 91 44 19 210.

WypełniJ:
wniosek_o_nagrode_2.docx

Uchwała:
uchwala_nr_viii9211_sejmiku_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_-_2011-10-06_0.pdf