Darmowy Test Coopera

Sportowiec.info zaprasza po raz pierwszy na Test Coopera. Zawody odbędą się 15 sierpnia o godzinie 10:00 na stadionie miejskim w Sianowie.Test Coopera polega na 12-minutowym nieprzerwanym biegu.

Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem Testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Dla wszystkich
Zapraszamy wszystkich – niezależnie od płci, wieku, stażu biegowego.
Udział nic nie kosztuje
Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.
Zapisy
Na miejscu zawodów – 15 sierpnia od godziny 9:15 do 9:45
Gdzie
Stadion Miejski w Sianowie. Dziękujemy Gmina Sianów za możliwość przeprowadzenia testu