Kierunek Jesień 2022: Lista startowaAKTUALIZOWANA RAZ DZIENNIE

1. Mateusz Maciejczyk
2. Jerzy Nejman