Sianów podzielił pieniądze na sport

Rozwój oferty sportowej gminy stanowi jeden z ważniejszych punktów polityki prowadzonej przez sianowskich włodarzy. Dnia 12 stycznia br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w 2021 roku.

Na realizację tegorocznych zadań zabezpieczono w budżecie gminnym środki w wysokości aż 320 tysięcy złotych, co stanowi najwyższy budżet konkursu w historii. W ubiegłorocznym konkursie przekazano organizacjom sportowym dwadzieścia tysięcy mniej. Od kilku lat samorząd dąży do wygospodarowania coraz większych środków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców.

W ramach konkursu w regulaminowym terminie wpłynęło do Urzędu Gminy dziesięć ofert od lokalnych klubów, stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych. Wśród złożonych wniosków znalazły się zadania dotyczące piłki nożnej dzieci, kobiet i mężczyzn, piłki ręcznej kobiet, organizacji zajęć judo dla dzieci i młodzieży, a także prowadzenia zajęć treningowych w zakresie badmintona, jeździectwa sportowego i tenisa stołowego.

Przy weryfikacji ofert oceniano w szczególności możliwość realizacji zadania publicznego, zakładaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane oraz przedstawioną kalkulację kosztów, uwzględniającą wkład własny w postaci pracy społecznej, wkładu rzeczowego lub finansowego oferentów. Wysokość przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

W nadziei na bardziej sprzyjające warunki organizacji spotkań i wydarzeń sportowych, mocno ograniczonych obecnie przez restrykcje związane z epidemią COVID-19, życzymy wszystkim realizatorom pomyślnej realizacji zadań w zaplanowanym zakresie, a uczestnikom zadań wysokich osiągnięć sportowych.

LP Nazwa klubu Nazwa zadania Przyznane dofinansowanie
1 UKS Victoria SP 2 Sianów Znajdź w sobie pasję 64 000,00 zł
2 UKS Tori im. E. L. Krause przy ZS w Dąbrowie Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży gminy Sianów 17 000,00 zł
3 KS Darz Bór Karnieszewice Upowszechnienie gry w tenisa stołowego w gminie Sianów 20 000,00 zł
4 Jeździecki Klub Sportowy DAKO-GALANT w Skibnie Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu jeździectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży 8 000,00 zł
5 UKS Kometa Sianów Moda na badmintona 45 000,00 zł
6 KS Skibno W zdrowym ciele zdrowy duch 15 000,00 zł
7 KS Victoria Sianów Piłka dla wszystkich w gminie Sianów 104 000,00 zł
8 UKS przy SP w Suchej Koszalińskiej Tenis stołowy dzieci i mieszkańców gminy Sianów 12 000,00 zł
9 UKS Morski Sianowska piłka ręczna dziewcząt 20 000,00 zł
10 KS Sieciemin Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku 15 000,00 zł
Łącznie: 320 000,00 zł
 

Woźniak najlepsza w Słupsku

20 czerwca na Hali Gryfa odbył się IV Otwarte Mistrzostwa Słupska w kategorii U-11 Żak Matylda Woźniak mieszkanka Koszalina trenująca UKS Kometa Sianów zdobyła złoty medal.

Podopieczne Doroty Grzejdak w zawodach mierzyła się z reprezentantami m.in. Bydgoszczy, Gdyni, Słupska, Szklarskiej Poręby i z innych regionów Polski

Byli tam zawodnicy z rożnych stron Polski np. Bydgoszcz, Gdynia, Szklarska Poręba i wiele innych.

Wiesz o sukcesach koszalinian?
Napisz na artur@sportowiec.info

Artykuł powstał dzięki informacji przekazanej na nasz profil na facebooku. Dziękujemy