Odpowiedź ratusza na oświadczenie KL Bałtyk

Publikujemy oświadczenie Rzecznika Prasowego w sprawie odejścia Małogrzaty Hołub-Kowalik.